แต่การที่จะทำเว็บไซต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองอย่างได้นี้ มีสิ่งที่จำเป็นต้องทำเหมือนกันคือ ต้องทำให้เว็บไซต์นั้นเป็นเว็บที่มีคุณภาพเสียก่อน คุณภาพในที่นี้หมายถึง หน้าเว็บไซต์ต้องสวย มีเนื้อหาที่สามารถทำให้คนที่เข้ามาดูสนใจ ต้องเป็น responsive เปิดดูได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ต และพีซี ฯลฯ

โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (process flow) เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ในปัจจุบันนั้น จะประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การวางแผนเพื่อกำหนดโครงร่างและเนื้อหาของหน้าเว็บ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาเว็บตามลำดับ

ในบทความนี้ จะเป็นรายละเอียดของ Process flow ที่ GDS ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับลูกค้า แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

Website development process flow at GDS
Fig.2 กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ GDS

1. Understand

GDS และ ลูกค้าหารือกัน ทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำเว็บไซต์ รับความต้องการ (requirement) ของลูกค้า ทำความเข้าใจกับสินค้า บริการ และแผนการตลาดคร่าวๆ ของลูกค้า เช่น กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้ามาดูเว็บไซต์เป็นใคร อยู่ที่ไหน เราควรตอบสนองพวกเขาอย่างไร, ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เรานำมาปรับใช้ในขั้นตอนของการออกแบบ และวางแผนในการทำ SEO (เกี่ยวกับการทำอันดับในหน้า google) เบื้องต้นให้ลูกค้าด้วย

ในขั้นตอนนี้ GDS จะแจ้งและอธิบายให้ลูกค้าทราบ ถึงกระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (Process Flow), ใช้เวลานานแค่ไหน (lead time), ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง, การบำรุงรักษาเว็บไซต์และการอัพเดตข้อมูลภายหลังจากทำเว็บไซต์ เสร็จแล้วเป็นอย่างไร, มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ งบประมาณของลูกค้าเป็นอย่างไร เป็นต้น

2. Plan

วางโครงสร้างของเว็ปไซต์, กำหนดเนื้อหา, กำหนด link ที่เชื่อมโยงระหว่างหน้าต่างๆ ซึ่งจะได้ออกมาเป็นโครงสร้างของเว็บไซต์หรือที่เรียกว่า sitemap

Example of sitemap
Fig.2 ตัวอย่างของ sitemap ที่ GDS ทำให้ลูกค้า

จากนั้น GDS และลูกค้าจะร่วมกันหารือ เพื่อกำหนดหัวข้อและองค์ประกอบคร่าวๆ ที่ลูกค้าอยากให้มีจาก sitemap ที่ได้ ซึ่ง GDS จะนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบ โครงร่างหน้าตาของเว็บไซต์ในแต่ละหน้า (wireframe) แล้วนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณา ตัว wireframe จะโชว์ให้เห็นว่า layout และการจัดวางองค์ประกอบหลักๆ บนหน้าเว็บนั้นจัดวางอย่างไร ซึ่งการทำ wireframe จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

Example of wireframe GDS
Fig.3 หน้าตาของ wireframe

Wireframe จะถูกส่งให้ลูกค้าเพื่อทำการรีวิว GDS และลูกค้าอาจมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนนี้ ซึ่งลูกค้าสามารถปรับแก้ layout ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายของเว็บไซต์มากที่สุด

จากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนของการจัดเตรียม “เนื้อหา” จริงๆ ที่จะนำมาใส่ไว้ในตำแหน่งต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ใน wireframe

“เนื้อหา” ในแต่ละส่วนของเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาโดยตรง ลูกค้าควรให้ความสำคัญในการจัดเตรียมเนื้อหาเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ การจัดทำเว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสติดหน้าแรก google ตรงนี้ อาจใช้เวลาในการร่างเนื้อหาซักหน่อย แต่ก็คุ้มค่าครับ

3. Design

หลังจากที่พอใจกับ wireframe แล้ว GDS จะทำการออกแบบหน้าเว็บไซต์เสมือนหรือที่เรียกว่า prototype โดยจะครอบคลุม layout สำคัญทั้ง 3 layout ได้แก่ mobile, tablet และ laptop เพื่อนำเสนอให้ลูกค้ารีวิวอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้ลูกค้าจะเห็นหน้าตาของเว็บที่ใกล้เคียงกับของจริงมากขึ้น

การทำ prototype จะใช้เวลาๆ 5-7 วันทำการใน ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถปรับแก้ design และ layout บางส่วนได้จนกว่าจะพอใจ

4. Development

GDS จะทำการเขียนโค้ดและโปรแกรมในขั้นตอนนี้ โดยเริ่มจาก การเตรียมสภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับลูกค้าแต่ละเจ้า เตรียมฐานข้อมูล จากนั้นจึงเป็นการพัฒนาโค้ดโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นหลัก

  • ความสอดคล้องกับเงื่อนไขในการรวบรวมข้อมูลของ search engine ซึ่ง แน่นอนว่าส่งผลต่ออันดับใน search engine
  • ประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บด้วย (site performance) โค้ดที่ใช้ต้องไม่หนักเกินไปจนมีผลกระทบกับความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ
  • การทดสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยม เช่น iphone, android, window phone, tablet, notebook และ pc.

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของแต่ละเว็บไซต์ หลังจากพัฒนาโค้ดเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีการรีวิวและตรวจสอบโดยลูกค้าอีกครั้ง

5. Delivery

เมื่อเว็บไซต์ผ่านการ approve จากลูกค้าแล้ว จะเป็นการนำเว็บไซต์ขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ (Live server) ลูกค้าทำการทดสอบเว็บไซต์จากมือถือ แท็บเลตและพีซี

จากนั้นจึงทำการ register website เข้าไปใน google และ bing และดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานของการทำ SEO เพื่อให้ search engine ทำการ Index เว็บไซต์ของลูกค้าอย่างถูกต้อง จึงเสร็จสิ้นขั้นตอนของการส่งมอบเว็บไซต์โดยสมบูรณ์

6. Maintenance

GDS ส่งมอบเว็บไซต์ให้กับลูกค้าพร้อมกับการรับประกันคุณภาพ โดยจะแก้ไข bug ที่ตรวจพบภายหลัง ให้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากส่งมอบงาน

GDS ยังคง support โดยทำการดูแลเเว็บไซต์ของลูกค้า บนเซิร์ฟเวอร์ ทั้งเรื่องของการบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย การ maintain ประสิทธิภาพเว็บไซต์ของลูกค้า เป็นต้น

GDS มีบริการที่คอยดูแลเรื่องของการอัพเดตข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลง layout ของหน้าเว็บ ซึ่งเราสามารถอัพเดตข้อมูลให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในขณะที่ลูกค้ายังสามารถ โฟกัสกับธุรกิจของลูกค้า ได้อย่างเต็มที่ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือพะวงกับการจัดการข้อมูลดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้จาก Maintenance package

ถึงแม้ว่า Process flow ในการทำเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงกรอบ หรือแนวทางในการทำงานที่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ ว่าสามารถทำให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ ภายในเวลาที่จำกัด แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การประสานงานร่วมกันระหว่างผู้จัดทำเว็บไซต์และลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ จะส่งผลให้สามารถดำเนินงานตาม process flow ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง